• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie są często wykorzystywane sposoby wyceniania spółek

Wycena firm – jakie są często spotykane metody
Na rynku gospodarczym dochodzi dość często do zmian własnościowych w firmach. Dotyczyć to będzie zarówno niedużych podmiotów, jak również międzynarodowych koncernów. We wszystkich jednak przypadkach aby zainteresowane strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne zrobienie rzetelnej wyceny. Pozwoli ona ustalić wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że wycena przedsiębiorstw będzie dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach oprócz składników majątkowych firmy dysponują również kontraktami biznesowymi, patentami czy też mocną na rynku marką. Z takich też powodów w każdym przypadku należy dobrać jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceniania, dzięki czemu można będzie otrzymać najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie często używana jest majątkowa wycena, opierająca się na wyznaczeniu wszystkich składników majątku i osobno zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie otrzymuje się ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy dużych zdecydowanie lepsza będzie metoda dochodowa. W jej przypadku przede wszystkim zwraca się uwagę na przepływy finansowe i możliwe do uzyskania dochody, jakie można będzie osiągnąć. Przez wiele osób to oba właśnie uznawana jest za najbardziej rzeczową i dającą najlepszy rezultat. Trzecią z często używanych metod jest wycena porównawcza, która pod uwagę bierze podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.